Chemia 2 DVD - Otrzymywanie oraz właściwości pierw

NAU20

Nowy

Chemia 2-DVD - Otrzymywanie oraz właściwości pierwiastków i zwią

Więcej szczegółów

Więcej informacji

- DPl1 Otrzymywanie wodorotlenków poprzez działanie
wody na tlenki metali -10′00"
- DPl2 Otrzymywanie i właściwości amoniaku - 2′30"
- DPl3 Wykrywanie wodorotlenków i badanie ich
właściwości -10′20"
- DPl4 Reakcje kwasów z zasadami - 8′30"
- DPl5 Wykrywanie węgla w substancjach naturalnych
- 7′30"
- DP16 Otrzymywanie metanu i badanie jego
właściwości - 6′00"
- DPl7 Otrzymywanie i badanie właściwości etenu
- 3′50"
- DP18 Otrzymywanie etynu i badanie jego właściwości
- 6′30"
- DP19 Wykrywanie alkoholu - 8′20"
- DP2O Otrzymywanie mydła - 10′10"
Nośnik: DVD
Tytuł filmu Długość filmu (min.)
Otrzymywanie wodorotlenków poprzez działanie wody na tlenki metali 10
Otrzymywanie i właściwości amoniaku 3
Wykrywanie wodorotlenków i badanie ich własności 10
Reakcje kwasów z zasadami 9
Wykrywanie węgla w substacjach naturalnych 8
Otrzymywanie metanu i badanie jego właściwości 6
Otrzymywanie i badanie właściwości etenu 4
Otrzymywanie etynu i badanie jego właściwości 7
Wykrywanie alkoholu 8
Otrzymywanie mydła 10