Chemia 3-DVD - Otrzymywanie oraz właściwości pierw

NAU19

Nowy

Chemia 3-DVD - Otrzymywanie oraz właściwości pierwiastków i zwią

Więcej szczegółów

Więcej informacji

- DP21 Badanie napięcia powierzchniowego - 9′ 30"
- DP22 Reakcje estryfikacji - 6′40"
- DP23 Badanie składu produktów spożywczych - 13′50"
- DP24 Metody identyfikacji tłuszczów roślinnych
i zwierzęcych - 10′00"
- DP25 Badanie składu chemicznego białek - 10′00"
- DP26 Badanie właściwości białek - 12′00"
- DP27 Badanie składu chemicznego cukrów - 6′00"
- DP28 Badanie właściwości celulozy - 12′20"
- DP29 Rozróżnianie tworzyw sztucznych - 3′50"
- DP3O Wiązania chemiczne - 14′30"
Nośnik: DVD
Tytuł filmu Długość filmu (min.)
Badanie właściwości białek 12
Badanie składu chemicznego białek 10
Metody identyfikacji tłuszczów roślinnych i zwierzęcych 10
Badanie składu produktów spożywczych 14
Reakcje estryfikacji 7
Badanie napięcia powierzchniowego 10
Badanie składu chemicznego celulozy 6
Badanie właściwości celulozy 12
Rozróżnianie tworzyw sztucznych 4
Wiązania chemiczne 15