Chemia 4 - DVD - Właściwości chemiczne pierwiastk

NAU18

Nowy

Chemia 4 - DVD - Właściwości chemiczne pierwiastków i związków

Więcej szczegółów

Więcej informacji

- FP1 Rozdzielanie roztworów przez destylację
-7′00"
- FP2 Rozdzielanie mieszanin przez sączenie
- 8′00"
- FP3 Badanie rozpuszczalności substancji - 12′00"
- FP4 Właściwości fizyczne pierwiastków - 10′30"
- FP5 Zależność właściwości fizycznych pierwiastków
od ich miejsca w układzie okresowym - 9′00"
- FP6 Główne tendencje zmian w układzie okresowym
- 9′00"
- FP7 Historia odkryć pierwiastków - 6′ 00"
- FP8 Krystalizacja - 6′00"
- FP9 Fizykochemiczne właściwości wody - 6′ 30"
- FP1O Metody rozróżniania i identyfikacji
pierwiastków i związków chemicznych - 8′ 30"
Nośnik: DVD
Tytuł filmu Długość filmu (min.)
Rozdzielanie roztworów przez destylację 7
Rozdzielanie mieszanin przez sączenie 8
Właściwości fizyczne -
Zależność właściwości fizycznych pierwiastków od ich miejsca w układzie okresowym 9
Główne tendencje zmian w układzie -
Historia odkryć pierwiastków 6
Krystalizacja 6
Fizykochemiczne właściowości wody 7
Metody rozróżniania i identyfikacji pierwiastków i związków chemicznych 9