Historia 18 - DVD

NAU173

Nowy

Historia 18 - DVD

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Film jest próbą nowego, obiektywnego spojrzenia na kontrowersyjną postać ostatniego Naczelnego Wodza Przedwojennej Rzeczypospolitej, Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. Pseudonim "Śmigły" przybrał jeszcze w szeregach Strzelca jako student Uniwersytetu i Akademii Sztuk Pięknych. W czasie I Wojny Swiatowej zetknął się i zyskał zaufanie Józefa Piłsudskiego. Przechodził kolejne szczeble kariery wojskowej. Po śmierci Piłsudskiego został Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych i otrzymał buławę Marszałkowską.

Po klęsce wrześniowej został najsurowiej i bezlitośnie osądzony. Przypisano mu pełną odpowiedzialność za tę kampanię. Po wojnie władze Polski Ludowej starały się wymazać jego nazwisko z pamięci ludzi i kart historii.

Wielkim walorem filmu są relacje naocznych świadków tamtych zdarzeń: Stefana Voinar-Wójcickiego - byłego dowódcy drużyny ochronnej Naczelnego Dowództwa RP, mjr. Jerzego Krzeczkowskiego - adiutanta marszałka, płk.dypl. Tadeusza Munnicha - Adiutanta Głównego Naczelnego Wodza, mjr.Zygmunta Borkowskiego - wysłannika Prezydenta Raczkiewicza, inż.Juliana Piaseckiego - organizatora ucieczki Śmigłego z Rumunii, Stanisława Frączystego - kuriera z Chochołowa i innych. Poznajemy zupełnie innego człowieka niż chcieli nam go pokazać jego polityczni oponenci. Poznajemy warunki w jakich działał i musiał podejmować decyzje, o których wiedział, że żadna z nich nie będzie w pełni słuszna. Samobójstwo, niewola czy dalsza działalność na emigracji? Poznajemy argumenty jakie przeważyły przy podejmowaniu decyzji o ucieczce z Rumunii, przez Węgry i Słowację do Warszawy.

Krzysztof Munnich

Film wyprodukowany przez: Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie i TVP S.A. oddział w Krakowie
Nośnik: DVD
Tytuł filmu Długość filmu (min.)
Powrót Śmiegłego 55