Chemia 5 - DVD - Wybrane zagadnienia z chemii. Enc

NAU17

Nowy

Chemia 5 - DVD - Wybrane zagadnienia z chemii. Encyklopedja pods

Więcej szczegółów

Więcej informacji

- WP1 Modelowe wyjaśnienie ziarnistej budowy
materii - 8′30"
- WP2 Modelowanie przebiegu reakcji chemicznych
- 7′00"
- WP3 Wzory strukturalne i sumaryczne związków
chemicznych - 6′ 00′
- WP4 Budowa atomu - 5′ 20"
- WP5 Układ okresowy pierwiastków - 16′ 20"
- WP6 Modelowe wyjaśnienie budowy cząsteczek
kwasów, zasad i soli - 7′10"
- WP7 Elektroliza - 6′ 20"
- WP8 Korozja - 6′ 50"
- WP9 Budowa cząsteczek węglowodorów pochodnych
węglowodorów - 10′10"
- WPl1 Na czym polega mycie i pranie? - 5′30"
- WPl2 Modelowanie równań reakcji estryfikacji
- 7′00"
- WPl3 Modelowanie ogólnej struktury tłuszczów
- 4′40"
- WPl4 Struktura białka - 7′30"
- WPl5 Budowa skrobi i jej właściwości - 5′00"
Nośnik: DVD
Tytuł filmu Długość filmu (min.)
Modelowe wyjaśnienie ziarnistej budowy materii 9
Modelowanie przebiegu rekacji chemicznych 7
Wzory strukturalne i sumaryczne związków chemicznych 6
Budowa atomu 5
Układ okresowy pierwiastków 16
Modelowe wyjaśnienie budowy cząsteczek kwasów, zasad i soli 7
Elektroliza 6
Korozja 7
Budowa cząsteczek węglowodorów nasyconych i nienasyconych 9
Budowa cząsteczek pochodnych węglowodorów 10
Na czym polega mycie i pranie? 6
Modelowanie równań reakcji estryfikacji 7
Modelowanie ogólnej struktury tłuszczów 5
Struktura białka 8
Budowa skrobii i jej właściowści 5