Historia 03 - DVD

NAU161

Nowy

Historia 03 - DVD

Więcej szczegółów

Więcej informacji

12 filmów po 12-19 min. (Gotyk - architektura, - Gotyk - malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne, Świątynia Mariacka w Krakowie, Skarby Katedry Gnieźnieńskiej, Jak dawniej książki oprawiano?, Z dziejów drukarstwa w Polsce, Reformacja w Polsce, Mecenat króla Jana, Architektura klasycystyczna w Polsce, Szkoła Rycerska, Tadeusz Kościuszko, Jeszcze Polska nie umarła)
Nośnik: DVD
Tytuł filmu Długość filmu (min.)
Gotyk - architektura 17
Gotyk - malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne 19
Świątynia Mariacka w Krakowie 18
Skarby Katedry Gnieźnieńskiej 16
Jak dawniej książki oprawiano? 14
Z dziejów drukarstwa w Polsce 10
Reformacja w Polsce 10
Mecenat króla Jana 12
Architektura klasycystyczna w Polsce 13
Szkoła rycerska 10
Tadeusz Kościuszko 17
Jeszcze Polska nie umarła 18