Chemia 6 - DVD - Najważniejsze zastosowania pierwi

NAU16

Nowy

Chemia 6 - DVD - Najważniejsze zastosowania pierwiastków i związ

Więcej szczegółów

Więcej informacji

- ZP1 Zastosowanie azotu i jego związków - 6′00"
- ZP2 Zastosowanie kwasów i ich znaczenie - kwas
solny - 9′40"
- ZP3 Zastosowanie kwasów i ich znaczenie - kwas
siarkowy - 6′45"
- ZP4 Zastosowanie kwasów i ich znaczenie - kwas
azotowy - 6′20"
- ZP5 Produkcja i zastosowanie wodorotlenków
litowców i berylowców - 10′00"
- ZP6 Świat soli - 7′40"
- ZP7 Niektóre surowce mineralne i ich zastosowanie
- 17′10"
- ZP8 Ditlenek krzemu, jego właściwości
i zastosowanie - 9′00"
- ZP9 Produkcja szkła - 9′20"
- ZP1O Wielki piec - 5′00"
- ZP11 Zastosowanie metanu - 3′55"
- ZP12 Przeróbka ropy naftowej - 5′55"
- ZPl3 Fermentacja alkoholowa - 5′20"
- ZP14 Zastosowanie kwasów karboksylowych i estrów
- 7′00"
- ZPl5 Produkcja margaryny - 6′50"
Nośnik: DVD
Tytuł filmu Długość filmu (min.)
Zastosowanie azotu i jego związków 6
Zastosowanie kwasów i ich znaczenie - kwas solny 10
Zastosowanie kwasów i ich znaczenie - kwas siarkowy 7
Zastosowanie kwasów i ich znaczenie - kwas azotowy 6
Produkcja i zastosowanie wodorotlenków litowców i berylowców 10
Świat soli 8
Niektóre surowce mieneralne i ich zastosowanie 17
Ditlenek krzemu, jego właściwości i działanie 9
Produkcja szkła 9
Wielki piec 5
Zastosowanie metanu 4
Przeróbka ropy naftowej 6
Fermentacja alkoholowa 5
Zastosowanie kwasów karboksylowych i estrów 7
Produkcja margaryny 7