Chemia 7 - DVD - Ochrona środowiska cz.I

NAU15

Nowy

Chemia 7 - DVD - Ochrona środowiska cz.I

Więcej szczegółów

Więcej informacji

- OP1 Źródła i skutki zanieczyszczenia powietrza
12′00"
- OP2 Skutki zwiększonej emisji dwutlenku węgla do
atmosfery - 7′00"
- OP3 Rola dwutlenku węgla w procesie fotosyntezy
9′00"
- OP4 Występowanie i rola wody w przyrodzie -7′00"
- OP5 Oczyszczanie wody - 7′00"
- OP6 Kwaśne deszcze, powstawanie i skutki- 13′00"
- OP7 Przyczyny i skutki zanieczyszczenia gleby
10′00"
- OP8 Węgiel kamienny, rachunek zysków i strat
9′00"
- OP9 Skutki rozwoju motoryzacji - 8′00"
- OP10 Katastrofy ekologiczne - 11′00"
Nośnik: DVD
Tytuł filmu Długość filmu (min.)
Źródła i skutki zanieczyszczenia powietrza 12
Skutki zwiększonej emisji dwutlenku węgla do atmosfery 7
Rola dwutlenku węgla w procesie fotosyntezy 9
Występowanie i rola wody w przyrodzie 7
Oczyszczanie wody 7
Kwaśne deszcze, powstawanie i skutki 13
Przyczyny i skutki zanieczyszczenia gleby 10
Węgiel kamienny, rachunek zysków o strat 9
Skutki rozwoju motoryzacji 8
Katastrofy ekologiczne 11