Chemia / Fizyka - DVD

NAU13

Nowy

Chemia / Fizyka - DVD

Więcej szczegółów

Więcej informacji

6 filmów z chemii, 5 z fizyki (Ruchy Browna, Energia chemiczna cz. I, Energia chemiczna cz. II, Cząsteczka wodoru, Energia jądrowa, Aktywność chemiczna metali, Zasada zachowania energii, Magnetyczne właściwości metali cz. I - diamagnetyzm i para- magnetyzm, cz. II - ferromagnetyki, Pole i ładunki, Przyczyny tarcia).
Nośnik: DVD
Tytuł filmu Długość filmu (min.)
Energia chemiczna cz.II 12
Energia chemiczna cz.I 9
Ruchy Browna 7
Aktywność chemiczna metali 14
Energia jądrowa 11
Cząsteczka wodoru 7
Zasada zachowania energii 10
Magnetyczne właściwości metali cz.I - diamagnetyzm 9
Pole i ładunki 9
Przyczyny tarcia 9