Chemia A - DVD - Ochrona środowiska cz.I

NAU12

Nowy

Chemia A - DVD - Ochrona środowiska cz.I

Więcej szczegółów

Więcej informacji

- OS1 Smog kwaśny i fotochemiczny - 6′00"
- OS2 Skutki zwiększonej emisji dwutlenku węgla do
atmosfery - efekt cieplarniany - 5′ 00"
- OS3 Znaczenie chlorofilu w procesie fotosyntezy
7′00"
- OS4 Właściwości wody i jej zasoby - 7′00"
- OS5 Rodzaje wód w Polsce - 8′00"
- OS6 Chemia kwaśnych deszczy - 13′`00"
- OS7 Chemiczne skażenie gleby - 14′ 00"
- OS8 Węgiel kamienny i brunatny - skutki
nadmiernej eksploatacji złóż - 9′`00"
- OS9 Zanieczyszczenie środowiska gazami
spalinowymi - 12′00"
- OS10 Przyczyny i skutki katastrof ekologicznych
11′00"
Nośnik: DVD
Tytuł filmu Długość filmu (min.)
Smog kwaśny i fotochemiczny 6
Skutki zwiększonej emisji dwutlenku węgla do atmos 5
Znaczenie chlorofilu w procesie fotosyntezy 7
Właściwości wody i jej zasoby 7
Rodzaje wód w Polsce 8
Chemia kwaśnycyh deszczy 13
Węgiel kamienny i brunatny - skutki nadmiernej eks 9
Zanieczyszczenie środowiska gazami spalinowymi 12
Przyczyny i skutki katastrof ekologicznych 11