Chemia B - DVD - Ochrona środowiska cz.II

NAU11

Nowy

Chemia B - DVD - Ochrona środowiska cz.II

Więcej szczegółów

Więcej informacji

- OS11 Twardość wody, sposoby jej usuwania - 9`00``
- OS12 Czy środki piorące mogą być nieprzyjazne dla
środowiska -10`00``
- OS 13 Biologiczne znaczenie tłuszczów - 10`30``
- OS 14 Etapy przemysłowej produkcji papieru -10`30``
- OS15 Utylizacja odpadów - 10`00``
- OS16 Pierwiastki biogeniczne - 6`30``
- OS17 Organizm człowieka a toksyczne metale ciężkie
8`30``
- OS18 Promieniowanie jądrowe - sposoby
wykorzystania - 6`30``
- OS19 Gaz zwany ozonem - 5`30``
- OS20 Naturalne substancje toksyczne w żywności
9`30``
Nośnik: DVD
Tytuł filmu Długość filmu (min.)
Twardość wody, sposoby jej usuwania 9
Czy środki piorące moga być nieprzyjazne dla środo 10
Biologiczne znaczenie tłuszczów 11
Etapy przemysłowej produkcji papieru 11
Utylizacja odpadów 10
Pierwiastki biogeniczne 7
Organizm człowieka a toksyczne metale ciężkie 9
Promieniowanie jądrowe - sposoby wykorzystania 7
Gaz zwany ozonem 6
Naturalne substancje toksyczne w żywności 10