Chemia C - DVD - Doświadczenia chemiczne

NAU10

Nowy

Chemia C - DVD - Doświadczenia chemiczne

Więcej szczegółów

Więcej informacji

DS1 Wpływ środowiska na przebieg reakcji redoks
10`20``
- DS2 Właściwości benzenu - 11`00``
- DS3 Właściwości chemiczne fluorowcopochodnych
alkilowych i arylowych - 19`50``
- DS4 Reakcje charakterystyczne fenoli - 13`40``
- DSS Otrzymywanie i właściwości aldehydów - 11`30``
- DS6 Otrzymywanie i właściwości ketonów - 11`30``
- DS7 Aminy - 12`30``
- DS8 Odróżnianie glukozy od fruktozy - 6`40``
- DS9 Depolimeryzacja polimetakrylanu metylu
i polimeryzacja monomeru - 5`50``
- D510 Otrzymywanie żywic w reakcji polikondensacji
10`00``
Nośnik: DVD
Tytuł filmu Długość filmu (min.)
Wpływ środowiska na przebieg reakcji redoks 10
Właściwości benzenu 11
Właściwości chemiczne fluorowcopochodnych alkilowy 20
Reakcje charakterystyczne fenoli 14
Otrzymywanie i właściwości aldehydów 12
Otrzymywanie i właściwości ketonów 12
Aminy 13
Odróżnianie glukozy od fruktozy 7
Depolimeryzacja polimetakrylanu metylu i polimeryz 6
Otrzymywanie żywic w reakcji polikondensacji 10