Muzyka 1 - DVD

NAU268

Nowy

Więcej informacji

12 filmów po 10-18 min. (Elementy muzyki. Tempo, dynamika, artykulacja, Formy muzyczne - ABA, Formy muzyczne - Rondo, Formy muzyczne - Wariacje, Rytm, melodia, barwa, Instru- menty perkusyjne, Instrumenty smyczkowe, Instrumenty dęte, Być w orkiestrze symfonicznej, Krakowiaczek ci ja, Mazur, Polonez)
Nośnik: DVD
Tytuł filmu Długość filmu (min.)
1. Elementy muzyki -
2. Tempo, dynamika, artykulacja -
3. Formy muzyczne - ABA -
4. Formy muzyczne - Rondo -
5. Formy muzyczne - Warjacje -
6. Rytm, melodia, barwa -
7. Instrumenty perkusyjne -
8. Instrumenty smyczkowe -
9. Instrumenty dęte -
10. Być w orkiestrze symfonicznej -
11. Krakowiaczek ci ja -
12. Mazur -
13. Polonez -